MILJÖPOLICY


Vi arbetar enligt följande miljöpolicy:
  • Källsortera avfall i enlighet med kommunens källsorteringsprogram
  • Minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter genom effektivisering, samåkning och välja miljövänliga bilar.
  • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom vårt företag genom att kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter.
  • Att i största möjliga mån använda:
    • Produkter som är svanenmärkta
    • Produkter som är certifierade för EU blomman
    • Produkter som är certifierade av astma och allergiförbundet
Miljö